• Polska Organizacja Karate Kyokushin Kaikan IKO SOSAI
    Polska Organizacja Karate Kyokushin Kaikan IKO SOSAI ポーランド組織空手極真会館
  • The symbols and names Kyokushinkai and Kanku are owned by The Oyama Family
    The symbols and names Kyokushinkai and Kanku are owned by The Oyama Family Znaki oraz nazwa Kyokushinkai i Kanku są własnością rodziny Oyama
  • 極真 空手
    極真 空手 Karate Kyokushin

Misja

                     Tworząc media kieruję się etyką - to ramy pozwalające zachować równowagę i obiektywizm w świecie chaosu informacyjnego.

Tworząc ze współtowarzyszami IKO Sosai w Polsce, kieruję się fundamentalnymi zasadami zarządzania oraz sercem, co pozwala mi zachować dystans, w trudnych chwilach towarzyszących narodzinom organizacji…

Patrząc w przyszłość, myślę o odpowiedzialności jaką jesteśmy obarczeni, My wszyscy… spadkobiercy Kyokushin…

Zatem Naszą Misją jest…

Przyszłość, budowana na mocnych fundamentach w sposób etyczny, w świetle odpowiedzialności, wypływającej z serca, kierując się drogą Sosai.

                                                                                                              Osu!

                                                                                                              Dyrektor Wykonawczy

Wyszukaj w witrynie

Honbu Commitee

Yoshikazu Suzuki, IKO SOSAI Kyokushinkaikan Kancho IKO Kyokushinkaikan Kancho
 Yoshikazu Suzuki
 
 
 

Born in Tokyo on February 13th, 1971

1986 - Began training at the Kyokushin Jonan Branch
2000 - Joined So-Honbu
2009 - Appointed Kancho

"Let's develop our bodies and minds through Kyokushin karate!"
.
 

 

Kikuko Kuristina Oyama, IKO SOSAI Kyokushinkaikan Custodian IKO Kyokushinkaikan Custodian
 Kikuko Kuristina Oyama
 
 
 

Born in Tokyo on October 21st, 1971

Kikuko Oyama is the third daughter of Sosai.

She spent many years abroad studying,
and now devotes her days to the protection
and reconstruction of Kyokushinkaikan
.
 

 

Susumu Miyake, IKO SOSAI Kyokushinkaikan Executive Committee Chairman IKO Kyokushinkaikan Executive Committee Chairman
 Susumu Miyake
 
 
 

Born in China on November 28th, 1927
1975 - Joined So-Honbu dojo at the age of 47.
Worked closely alongside Sosai as Technical Director at Black Belt Gradings, and Executive Committee Chairman at World Tournaments and All Japan Tournaments.

"Let's all join together and continue to pursue the never ending path of Kyokushin!"
.
 

Welcome to ladbrokes bonus codes information.